Spring naar content

Invloed van spelregels op respect

Spelregels hebben invloed op het spel, de spelers, trainers, arbitrage en alles wat er mee samenhangt. Zonder spelregels loopt ieder spel al snel uit de hand. Probeer maar eens met een 4 jarig kind een spelletje mens erger je niet te spelen. Jouw perceptie van hoe het spel moet gaan is heel anders dan de perceptie van het kind. Spelregels zorgen voor een gelijk speelveld.

Welke invloed hebben spelregels dan op respect en sportiviteit?

Twee soorten spelregels worden onderkend:

  1. Bevorderende spelregels
  2. Belemmerende spelregels

De bevorderende spelregels zorgen voor een positieve bijdrage aan respect en sportiviteit op en rond de velden. Dit zijn vaak de regels die duidelijkheid verschaffen en vooral een preventieve werking hebben. De belemmerende spelregels zijn vaak onduidelijke, vage en multi-interpretabele spelregels die zorgen voor verwarring of spelregels die het gevoel van onrechtvaardigheid in de hand werken.

Hoe kan onze club respect en sportiviteit bevorderen?

Natuurlijk is er niet één oplossing, het is vaak een combinatie van factoren. Centraal staat de mens hierin. De mens op het veld en rond het veld. Zorg voor een goede begeleiding van de arbitrage, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Happy ref, happy players! Zorg dat spelers aangesproken worden op gedrag dat niet wenselijk is. Durf de professionele overtredingen strenger te bestraffen door hier als club zelf tegen op te treden. Coach arbitrage in het toelichten van een beslissing, zonder dat dit een minutenlange theekrans wordt. Dit is nog maar het tipje van de sluier, een club kan zoveel bereiken wanneer inzichtelijk is dat het een kwestie is van cultuurverandering.

Hieronder tref je een aantal citaten uit het door het Mulier Instituut uitgevoerde onderzoek aan.

Bevorderende spelregels

Belemmerende spelregels

Scroll naar boven