Spring naar content

Publicatie Mulier Instituut

Op deze pagina vind je relevante publicaties van het Mulier Instituut. Hieronder lees je de over ons van het Mulier Instituut:

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit doel wordt nagestreefd door:

  • het uitvoeren van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand sportonderzoek;
  • dataverzameling en monitoring van de Nederlandse sportsector en beleidsprogramma’s;
  • kennis- en methodiekontwikkeling door het uitvoeren van verkennende en verdiepende studies;
  • duiden en vertalen naar de beleidspraktijk van (eigen) onderzoeksuitkomsten;
  • inzet van expertise en advisering ten behoeve van de onderbouwing van beleidsbeslissingen;
  • gevraagd en ongevraagd duiding en reflectie bieden in de rol van ‘kritische vriend’ van de sportsector.

Activiteiten en werkwijze

Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontvangt het Mulier Instituut subsidie van het ministerie van VWS. Het Mulier Instituut werft middelen voor verdiepend onderzoek bij organisaties als NWO, ZonMw en de EU en voert onderzoek in opdracht uit voor overheden, sportorganisaties en bedrijven.

Organisatie

Het Mulier Instituut is in 2002 ontstaan als een bundeling van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek van het onderzoeksbureau Diopter – Janssens & Van Bottenburg bv, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In de loop van de tijd is de aandacht verschoven van academisch georiënteerd onderzoek naar (wetenschappelijk verantwoord) beleidsondersteunend onderzoek.

Het Mulier Instituut is nu een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het instituut werkt op project- en programmabasis intensief samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen als RIVM, SCP en CBS, koepelorganisaties zoals VSG en NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De leiding van het instituut berust bij de Raad van Bestuur/directie. Het instituut kent een Raad van Toezicht. Bij het instituut werken 38 onderzoekers en 6 medewerkers voor ondersteunende taken.

Pim Mulier

Het instituut is vernoemd naar W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954), pionier en aartsvader van de (georganiseerde) sport in Nederland. Hij richtte de eerste Nederlandse voetbal-, hockey- en bandyclub op, was één van de initiatiefnemers van de Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse en stond aan de basis van de oprichting van de atletiekunie (KNAU), de voetbalbond (KNVB) en de internationale schaatsunie (ISU).

Gepubliceerd door Mulier Instituut

Invloed van spelregels op respect

Spelregels hebben invloed op het spel, de spelers, trainers, arbitrage en alles wat er mee samenhangt. Zonder spelregels loopt ieder spel al snel uit de hand. Probeer maar eens met…

Lees verder

Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het wedstrijdgedrag van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters bij amateurwedstrijden met de…

Lees verder

Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?

Om een beter beeld te krijgen van de staat van de arbitrage hebben de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) en het Mulier Instituut onderzocht hoe (assistent-) scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers en…

Lees verder
Scroll naar boven