Spring naar content

Wat van jou is, is van jou

Persoonsgegevens

Autoriteit persoonsgegevens

RefBoys is vrijwillig aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Hiermee willen wij zo goed mogelijk voldoen aan de eisen die door de overheid gesteld worden aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Aangezien wij jouw gegevens verwerken vinden wij dat wij hier zorgvuldig mee moeten omgaan, ook als we (nog) niet groot genoeg zijn voor de autoriteit persoonsgegevens.

Veiligheid

Wij doen zo veel mogelijk om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Inhoudelijk kunnen wij niet op details ingaan, maar je kunt hierbij denken aan:

 • een SSL certificaat om de verbinding tussen jouw apparaat en onze website veilig te houden
 • een zeer sterk wachtwoord op onze server
 • een zeer sterk wachtwoord op onze database
 • regelmatig de wachtwoorden vervangen
 • 2FA toestaan
 • software die onze website beveiligd
 • de laatste (stabiele) versies van software

Transparantie

Wij vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn naar jou toe. Daarom delen wij welke gegevens wij van jou vragen en waarom. Over het algemeen geldt dat wij zonder jouw toestemming geen persoonlijk herleidbare data delen met derden. Een derde partij is de groep waarvan jij de uitnodiging hebt geaccepteerd om deel aan te nemen. Daarmee ga jij akkoord met het delen. De reden waarom wij dit delen is omdat de groep jouw kennis wil vergroten. Dit kan alleen als ze weten welke score bij wie hoort. Verder gebruiken wij wel statistische data in algemene grafieken zoals geslacht en resultaten, maar dit is niet herleidbaar naar jou persoonlijk.

Voorbeeld 1
Wij stellen grafieken op waarbij wij kunnen berekenen dat vraag 1 door 80% van de vrouwen goed is beantwoord en door 65% van de mannen. Wij koppelen hier dus niet jouw naam aan, maar willen dit wel weten.

Voorbeeld 2
Als jij de uitnodiging van een groep hebt geaccepteerd om deel te nemen, delen wij (alleen met deze ene) groep dat jij voor vraag 1 gemiddeld een 7,6 scoort en je hoogste score een 9 is. Wij koppelen hier wel jouw naam aan.

Account

Voor je account vragen wij gegevens van jou. We zijn ons ervan bewust dat wij best wat informatie over jouw verzamelen. Dit komt omdat wij deze gegevens verwerken voor geanonimiseerde statistieken die wij in grafiekvorm publiceren.

De informatie die jij aan ons verstrekt is en blijft van jou. Jij hebt het recht om "vergeten" te worden. Als jij ons verzoekt om jouw account te verwijderen, dan geven wij daar gehoor aan door jouw gegevens te anonimiseren.

Je kunt van meer dan één groep lid worden met hetzelfde e-mailadres. Wees je wel bewust van het feit dat meer dan een groepsleider toegang heeft tot jouw score(s).

Informatieve nieuwsbrief

Voor de informatieve nieuwsbrief worden de voor- en achternaam gebruikt om je te kunnen adresseren. Daarnaast is je e-mailadres natuurlijk noodzakelijk om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Tot slot maken we gebruik van je persoonlijke data om de nieuwsbrief zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw interesses. Denk hierbij aan nieuws over het lidmaatschap van een bepaalde groep of een specifieke sport. Wij delen geen informatie van de gegevens van de nieuwsbrief met derden. Het is niet mogelijk om je af of aan te melden voor deze nieuwsbrief, iedereen ontvangt deze na registratie.

Voorbeeld 1
De informatieve nieuwsbrief wordt gebruikt om belangrijke informatie te delen met betrekking tot je account, lidmaatschap of andere zaken waarvan wij inschatten dat iets fout kan gaan wanneer je deze informatie niet hebt ontvangen.

Voorbeeld 2
In verband met de veiligheid van je account geven wij via de nieuwsbrief aan dat je beter gebruik kan gaan maken van twee factor authenticatie.

Commerciële nieuwsbrief

Voor de commerciële nieuwsbrief worden de voor- en achternaam gebruikt om je te kunnen adresseren. Daarnaast is je e-mailadres natuurlijk noodzakelijk om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Tot slot maken we gebruik van je persoonlijke data om de nieuwsbrief zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw interesses. Denk hierbij aan nieuws over voetbal en niet over een andere sport. Wij delen geen informatie van de gegevens van de nieuwsbrief met derden.

Voorbeeld
Als je zelf hebt aangegeven de commerciële nieuwsbrief te willen ontvangen kun je door ons benaderd worden via een nieuwsbrief om bijvoorbeeld gebruik te maken van een actie van een sportwinkel. Wij geven jouw e-mailadres niet aan de sportwinkel, maar de sportwinkel levert zijn tekst en afbeelding(en) bij ons aan.

Periodieke controle lidmaatschap

Voor de controle van je lidmaatschap worden de voor- en achternaam gebruikt om je te kunnen adresseren. Daarnaast is je e-mailadres natuurlijk noodzakelijk om je de controle te kunnen sturen. De periodieke controle wordt gebruikt om te vragen of je nog steeds actief gebruiker bent van onze website. Je hebt dan twee keuzes:

 • je account verwijderen;
 • niets doen waardoor je account actief blijft.

Voorbeeld
Je ontvangt de controle e-mail op 1 juli en je reageert hier niet op binnen de gestelde termijn. Er veranderd niets voor jou.

Contactformulier

Voor contact via het contactformulier willen we je graag persoonlijk kunnen adresseren en hiervoor vragen we om je naam. Wat onmisbaar is om je vraag te kunnen beantwoorden is een manier om contact te leggen en wij vragen daarom om je e-mailadres. De informatie die via het contactformulier wordt ontvangen wordt uitsluitend gebruikt om je vraag te beantwoorden, wordt niet met derden gedeeld of opgeslagen in een database. De communicatie verloopt via e-mail en/of een support applicatie. Deze communicatie kan gedurende meerder jaren bewaard worden om bedrijfsactiviteiten aan te kunnen tonen voor organisaties zoals de belastingdienst.

Gegevens die wij verwerken

Gebruikersnaam

Doel:

 • Technisch noodzakelijk om in te loggen

Wel gebruikt voor:

 • Inloggen door gebruikers

Niet gebruikt voor

 • Delen met derden
Voor + achternaam
E-mailadres
Wachtwoord
Provincie
Geboortedatum
Opleidingsniveau
Rol binnen de sport
Actief bij bond of club
Ervaring als arbiter
Sport
Ervaring in de sport
Geslacht bij geboorte
Telefoonnummer individu
Clubnaam
IBAN
Adresgegevens club
Handtekening
BRIN
Telefoonnummer club
Sociale media

Delen van gegevens

Wat wordt gedeeld met ingelogde gebruikers?

 • Je voor- en/of achternaam
 • Resultaten die je hebt behaald

Voorbeeld
Een top tien waar je naam in staat in combinatie met jouw beste score. Dit is uitsluitend te zien voor leden van de website.

Je kunt zelf kiezen of jouw profiel zichtbaar is voor andere leden.

Wat wordt niet openbaar gedeeld?

Wij zetten je persoonlijke data niet op pagina's van de website die door niet ingelogd gebruikers te zien zijn.

Wat wordt met groepen gedeeld?

Wij delen niet zomaar jouw gegevens met groepsleiders. Dit doen wij alleen wanneer jij de uitnodiging van de betreffende groep accepteert. Vanaf dat moment wordt je gezien als lid van die groep en wordt je informatie gedeeld met de groepsleider.

Wat wordt wel gedeeld:

De voor en achternaam wordt aan de groepsleider verstrekt. Zij kennen jou al en faciliteren het gebruik van de website door een abonnement af te nemen.

De statistische data van jouw resultaten wordt aan de groepsleider verstrekt. Met deze data kan de club/educatieve instelling jou beter maken.

Wat wordt niet gedeeld:

Persoonlijke informatie behalve jouw voor en achternaam. Wij delen dus niet je geslacht of je geboortedatum. Het is waarschijnlijk dat de groep deze al heeft, maar voor RefBoys Academy bestaat geen noodzaak om deze te delen met een groepsleider. Wij zullen ook niet meewerken aan verzoeken om data te verstrekken behalve de resultaten die je hebt behaald.

Wat wordt met derden gedeeld?

De statistische data wordt anoniem aan derden verstrekt.

Voorbeeld
23% van de mensen tussen de 25 en 30 jaar hebben vraag 265 correct beantwoord.

Wat wordt niet met derden gedeeld?

Tot een persoon herleidbare gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Rechten

Je mag zelf kiezen of je gebruik wilt maken van de diensten van RefBoys, het is jouw recht onze voorwaarden af te wijzen. Ons verdienmodel is  is het beschikbaar stellen van data, zowel herleidbaar tot een persoon (groepsleider) als niet herleidbaar tot een persoon (anoniem). Indien dit niet voldoet aan je eigen verwachtingspatroon adviseren wij je om geen gebruik te maken van onze diensten.

Inzagerecht

Je kunt je eigen gegevens inzien in je eigen profiel. Hiervoor moet je zijn ingelogd met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Daar zie je welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen.

Correctierecht

Je hebt het recht om je gegevens aan te passen. Bijna alles kun je ook aanpassen in je profiel, maar een aantal zaken om technische redenen niet:

 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Gebruikersnaam

Een gebruikersnaam aan te passen heeft een forse impact op ons digitale systeem. Daarom is dit onmogelijk gemaakt. Wil je deze toch aan laten passen stuur je een verzoek naar service@refboysacademy.com. Hiervoor brengen wij €15,- inclusief BTW in rekening, ook als je een individueel lid bent.

Geslacht

Wij hebben ervoor gekozen om geslacht niet door de eindgebruiker aan te kunnen laten passen omdat deze wijziging statistisch gezien zelden voorkomt. Wil je deze toch aan laten passen kunnen wij hiervoor om bevestiging vragen. Stuur je verzoek naar service@refboysacademy.com.

Geboortedatum

Iedereen heeft slechts één geboortedatum en daarom is het niet mogelijk de geboortedatum zelf aan te passen. Wil je deze toch aan laten passen kunnen wij hiervoor om bevestiging vragen. Stuur je verzoek naar service@refboysacademy.com. Hiervoor brengen wij €15,- inclusief BTW in rekening, ook als je een individueel lid bent.

Corrigeren

Mocht informatie onjuist zijn kun je deze grotendeels zelf aanpassen. Wil je jouw geslacht of geboortedatum aanpassen, dan doen wij dat voor je, tegen een geringe vergoeding. Je kunt dit verzoek indienen via service@refboysacademy.com. Hiervoor zijn wel aanvullende eisen waarmee je moet kunnen aantonen dat de informatie die je wilt aanpassen daadwerkelijk onjuist is (en daarom gecorrigeerd moet worden) en dat jij ook echt de eigenaar bent van de gegevens. Toegang tot het e-mailadres is daarom onvoldoende en wij vragen om aanvullende informatie om de identiteit te bevestigen.

Scroll naar boven