Spring naar content

Veldvoetbal 2020

Opmerkingen bij de spelregels

Aanpassingen

Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven, zijn afwijkingen van de toepassingen mogelijk bij wedstrijden van jeugdspelers onder de 16 jaar, bij dameswedstrijden, bij veteranenwedstrijden (spelers boven de 35 jaar) en bij G-voetbal.

De volgende aanpassingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast:

  1. de afmeting van het speelveld;
  2. de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal;
  3. de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond;
  4. de duur van het spel (eerste en tweede helft);
  5. de wisselspelers.

Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football Association Board.

De spelregelwijzigingen 2020/2021 zijn groen gearceerd.

Mannelijk en vrouwelijk

In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht.

De toelichting op de spelregelwijzigingen 2020 – 2021 is te vinden op de website van de KNVB www.knvb.nl
Ook eventuele aanvullingen en/of andere toelichtingen zullen daar te vinden zijn.

Officiële talen

De IFAB publiceert de spelregels in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij enig verschil in de formuleringen, is de Engelse tekst leidend.

Regel 1 Het speelveld
Regel 2 De bal
Regel 3 De spelers
Regel 4 De uitrusting van de spelers
Regel 5 De scheidsrechter
Regel 6 De overige wedstrijdofficials
Regel 7 De duur van de wedstrijd
Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel
Regel 9 De bal in en uit het spel
Regel 10 De uitslag van een wedstrijd bepalen
Regel 11 Buitenspel
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Regel 13 De vrije schoppen
Regel 14 De strafschop
Regel 15 De inworp
Regel 16 De doelschop
Regel 17 De hoekschop
VAR protocol
Scroll naar boven