Spring naar content

Voorwaarden voor gebruik

Altijd weer die algemene voorwaarden

De werkwijze van RefBoys is gebaseerd op persoonlijk contact, vertrouwen en openheid richting elkaar. We staan open voor communicatie over heel veel onderwerpen zoals suggesties om onze dienstverlening te verbeteren, betalingsverzoeken, maatwerk voor producten en diensten. De klant is bij ons koning, tot op bepaalde hoogte.

Net als ieder bedrijf heeft ook RefBoys algemene voorwaarden. Wij zijn helder en transparant over onze diensten en dus ook over deze voorwaarden. Toch worden algemene voorwaarden als negatief en/of wurgcontracten ervaren. Heel soms komt het voor dat communicatie niet meer mogelijk is. Dan gaan zowel de klant als RefBoys door een fase die veel tijd en energie kost. Om dit zoveel mogelijk te beperken hebben wij heldere en transparante voorwaarden die voor iedereen inzichtelijk zijn.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de bepalingen van algemene aard: voornamelijk de verplichtingen RefBoys, haar gebruiker(s) en de klant(en).

Privacybeleid

In het privacybeleid (privacy policy in het Engels) geeft globaal aan hoe RefBoys met de data van gebruikers omgaat.

AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevens) gaat over data die herleid naar een persoon. Denk hierbij aan je BSN, naam, adres, telefoonnummer, etc.. Hierover zijn wettelijke regels gemaakt en wij laten zien hoe we hier mee omgaan.

Disclaimer

De disclaimer gaat inhoudelijk over auteursrecht. RefBoys heeft volgens de auteurswet 1912 auteursrecht op het materiaal dat door RefBoys zelf is geschreven. Andere partijen hebben dat echter ook. Soms worden teksten van anderen hier gepubliceerd en RefBoys wil duidelijk aangeven niet verantwoordelijk te zijn voor inhoud aangeleverd door derden zonder toestemming.

Datalek

RefBoys heeft zich vrijwillig aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker van persoonsgegevens. Als relatief klein bedrijf beseffen wij de impact van een datalek. Mocht je daarom vermoeden dat onze beveiliging doorbroken is kun je dit bij ons melden.

Scroll naar boven