Spring naar content

Zaalvoetbal district 2020

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de gewijzigde versie van de spelregels district zaalvoetbal. Naast de 17 beschreven spelregels zijn ook de interpretatie van de spelregels en de richtlijnen voor de scheidsrechters in deze versie toegevoegd.

Kortom, een volledig boek dat als basis dient voor het spelen / reguleren van dit leuke spel.

Vele andere zaken zijn terug te vinden in het digitale Bewaarnummer van de KNVB en de digitale reglementenbundel. Beide uitgaven zijn terug te vinden op de website van de KNVB www.knvb.nl. Het is belangrijk om ook deze uitgaven goed door te nemen.

Mocht u vragen hebben op spelregelgebied, dan kunt u zich per e-mail wenden tot de werkgroep spelregelzaken zaalvoetbal (zaalvoetbal@knvb.nl).

Ik wens u veel zaalvoetbal plezier toe!

Ron Kauwen
Medewerker zaalvoetbal Landelijk

Augustus 2020

NB:

Mannelijk en vrouwelijk

In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van spelers, (assistent-)scheidsrechters, officials en anderen; bedoeld wordt zowel het mannelijk, als het vrouwelijk geslacht.

Afmetingen van het speelveld
Regel 1 Het speelveld
Regel 2 De bal
Regel 3 Het aantal spelers
Regel 4 De uitrusting van de spelers
Regel 5 De scheidsrechter
Regel 6 De secretaris / assistent-scheidsrechters
Regel 7 De duur van de wedstrijd
Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel
Regel 9 De bal in en uit het spel
Regel 10 Hoe er wordt gescoord
Regel 11 Buitenspel
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Regel 13 De vrije schoppen
Regel 14 De strafschop
Regel 15 De inworp
Regel 16 De doelworp
Regel 17 De hoekschop
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
De strafschoppenserie
Scheidsrechterssignalen
Scroll naar boven