Spring naar content

Momenteel werken wij aan een betere ervaring voor de gebruikers door aanpassingen te doen aan de website. Als gevolg hiervan kan informatie verouderd of onjuist zijn. Heb je vragen? Stuur ons een bericht! Als je op de hoogte gehouden wilt worden meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

1718 Teamwork

Samenwerking met de COVS: een goede combinatie!

Afgelopen twee jaar hebben wij veel ervaring opgedaan met het verbeteren van kennis over spelregels. Wij willen graag een grote speler worden in de spelregel branche en daar is samenwerking voor noodzakelijk. Wij zien samenwerking alleen als noodzaak wanneer een win-win situatie bereikt kan worden. Samen met de COVS NL willen wij deze win-win situatie creëren.

Drie uitgangspunten

 1. Lokale COVS groepen worden lid
 2. Samen workshops organiseren
 3. Samen een NK spelregels organiseren

Dit ziet er uitgewerkt als volgt uit

 1. Lokale COVS groepen worden lid
  We willen graag de lokale COVS de mogelijkheid bieden om al hun leden spelregels te laten oefenen. Onbeperkt. Alle sporten, dus niet alleen veldvoetbal, maar ook zaalvoetbal, jeugd, G-voetbal en zelfs compleet andere sporten! Doel hiervan is natuurlijk het up to date houden van de spelregelkennis.
 2. Samen workshops organiseren
  Via RefBoys komen verzoeken binnen om workshops te gaan houden bij clubs en clubs betalen hier €150,- voor. De meest aangevraagde is de "kick-off" aan het begin van het seizoen. Daar worden alle spelregelwijzigingen aangestipt zodat iedereen de juiste regels in het veld leert toe te passen. Wij zouden het meer dan toejuichen wanneer de lokale COVS groepen deze workshops gaan verzorgen. Wij zien het als volgt voor ons:
  Stap 1: samen met de COVS NL worden jaarlijks de presentaties opgesteld waar de lokale verenigingen mee dienen te werken om uniformiteit te kunnen waarborgen.
  Stap 2: een club besteld een workshop en deze bestelling komt rechtstreeks binnen bij de COVS NL.
  Stap 3: COVS NL zet de workshop uit bij de juiste lokale COVS groep.
  Stap 4: lokale COVS groep verzorgd de presentatie
  Stap 5: club betaalt €150,- waarvan €100,- naar de COVS gaat en €25,- naar RefBoys

  Hier zitten naast de financiële voordelen nog meer voordelen aan voor de COVS: doordat de lokale COVS verenigingen actief bij clubs "over de vloer"komen kunnen ze actief werven en relaties onderhouden met clubs. Hierdoor kan de lokale COVS meer voet aan de grond krijgen om leden te werven.

  RefBoys draagt het zakelijke risico hierin omdat de clubs een overeenkomst aangaan met RefBoys. Hier is de fee van €25,- voor bedoeld. Juist omdat wij het risico dragen is ons uitgangspunt ook de lay-out van de presentaties van RefBoys te gebruiken. Echter de lokale COVS groep zal werken met de presentatie dus inhoudelijk is het wel zo prettig om af te stemmen vooraf natuurlijk.

 3. Samen een NK spelregels organiseren
  De statistieken die RefBoys tot haar beschikking heeft zorgen voor een jaarlijkse ranglijst. Hierin zijn twee groepen te onderscheiden: individuele kampioenen (KNVB scheidsrechters) en clubkampioenen. Deze statistieken willen wij gaan gebruiken voor een NK spelregels. In eerste aanleg zien wij het voor ons dat de groep nog vrij klein is aangezien RefBoys nog niet zo groot is, maar gezien de markt die beschikbaar is en de doelstellingen die wij onszelf stellen gaat dit stevig veranderen de komende jaren. We kijken daarom graag naar het grote plaatje.

  We onderscheiden drie groepen: COVS leden, individuele leden en club leden. Deze spelen in hun afzonderlijke competities al voor een ranglijst. Van iedere groep wordt de top 8 uitgenodigd voor een 1/2 finale ronde. Hierin plaatst de top 3 per groep zich voor een finale. Hierdoor zijn alle groepen evenredig vertegenwoordigd en maken evenveel kans op de titel NK Spelregels Veldvoetbal (we zien ruimte om dit voor meerdere sporten te doen, waaronder zaalvoetbal natuurlijk).

  De samenwerking zit 'm erin dat RefBoys het wil faciliteren qua presentatie en prijzenpot (en hier hebben we een behoorlijk budget voor gereserveerd) en dat de COVS de know how van de organisatie en de locatie faciliteert.

Korte of lange termijn?

Deze samenwerking is (voor alle duidelijkheid) niet bedoeld als korte termijn oplossing om kennis op te doen en dan ieder z'n eigen weg te gaan. Wij willen ons committeren aan een lange termijn samenwerking met als doel meer scheidsrechters, spelers, trainers, ouders, etc. met kennis van zaken en meer respect op de velden.

Wij zien een samenwerking als twee werelden die samen de doelstelling kunnen bereiken om meer scheidsrechters met kennis van zaken het veld in te sturen.

Met sportieve groet,

RefBoys Academy
Willem Schuitemaker & Bas Steinhauser

Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW. Houd hier rekening mee wanneer berekeningen worden gedaan.

Scroll naar boven