Skip to content
1718 Headers nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

RefBoys Academy stelt verschillende soorten nieuwsbrieven op. Iedereen kan zich aan- of afmelden voor een nieuwsbrief. Van de nieuwsbrieven is er maar één verplicht voor iedereen die wel geregistreerd is: de nieuwsbrief met belangrijke updates. Hier kan je niet voor uitschrijven omdat wij als bedrijf de gebruiker moeten kunnen informeren over belangrijke zaken die invloed (kunnen) hebben op de onderlinge relatie.

Hieronder staan de verschillende nieuwsbrieven overzichtelijk vermeld. Ook is de verwachtte frequentie geschat. Dit kan in de loop der tijd wijzigingen wanneer informatie vanuit een bond snel wijzigt.

Algemeen

Geschatte frequentie: 2x per jaar

Voetbal

Geschatte frequentie: 4x per jaar

Volleybal

Geschatte frequentie: 1x per jaar

Scroll To Top