Skip to content
1718 Header veldvoetbal duel

Ieder seizoen kun je een certificaat behalen waarmee je kunt aantonen dat je de spelregels beheerst. Dit is een certificaat dat je met trots kan tonen bij de club, vereniging of opleidingsinstituut zodat men weet dat jij er alles aan doet om ieder jaar op de hoogte te blijven van de laatste spelregelwijzigingen!

De spelregels

Soms wijkt een competitiereglement af van de spelregels. Ons uitgangspunt is echter de spelregels en niet het competitiereglement.

Na wijzigingen zijn wij afhankelijk van een bond en de voortgang van de eventuele vertaling. Zodra deze gereed is worden de nieuwe spelregels ter beschikking gesteld en worden nieuwe vragen gemaakt of oude verwijderd.

Opmerkingen bij de spelregels

Aanpassingen
Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven, zijn afwijkingen van de toepassingen mogelijk bij wedstrijden van jeugdspelers onder de 16 jaar, bij dameswedstrijden, bij veteranenwedstrijden (spelers boven de 35 jaar) en bij G-voetbal.

De volgende aanpassingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast:

  1. de afmeting van het speelveld;
  2. de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal;
  3. de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond;
  4. de duur van het spel (eerste en tweede helft);
  5. de wisselspelers.

Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football Association Board.

De spelregelwijzigingen 2019/2020 zijn groen gearceerd.

Mannelijk en vrouwelijk
In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht. De toelichting op de spelregelwijzigingen 2019 – 2020 is te vinden op de website van de KNVB www.knvb.nl
Ook eventuele aanvullingen en/of andere toelichtingen zullen daar te vinden zijn.

Officiële talen
De IFAB publiceert de spelregels in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij enig verschil in de formuleringen, is de Engelse tekst leidend.

Regel 1 Het speelveld
Regel 2 De bal
Regel 3 De spelers
Regel 4 De uitrusting van de spelers
Regel 5 De scheidsrechter
Regel 6 De overige wedstrijdofficials
Regel 7 De duur van de wedstrijd
Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel
Regel 9 De bal in en uit het spel
Regel 10 De uitslag van een wedstrijd bepalen
Regel 11 Buitenspel
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Regel 13 De vrije schoppen
Regel 14 De strafschop
Regel 15 De inworp
Regel 16 De doelschop
Regel 17 De hoekschop
VAR protocol
Scroll To Top