Skip to content
1718 Zaalvoetbal RefBoys Academy

Ieder seizoen kun je een certificaat behalen waarmee je kunt aantonen dat je de spelregels beheerst. Dit is een certificaat dat je met trots kan tonen bij de club, vereniging of opleidingsinstituut zodat men weet dat jij er alles aan doet om ieder jaar op de hoogte te blijven van de laatste spelregelwijzigingen!

De spelregels

Soms wijkt een competitiereglement af van de spelregels. Ons uitgangspunt is echter de spelregels en niet het competitiereglement.

Na wijzigingen zijn wij afhankelijk van een bond en de voortgang van de eventuele vertaling. Zodra deze gereed is worden de nieuwe spelregels ter beschikking gesteld en worden nieuwe vragen gemaakt of oude verwijderd.

Regel 1 Het speelveld

Regel 1 Het speelveld

Afmetingen van het speelveld

Veldoppervlak

Wedstrijden worden gespeeld op een vloer die gelijkmatig en vlak is, overeenkomstig de competitiereglementen. Het gebruik van hout of synthetisch materiaal wordt aanbevolen. Kunstmatige vloeren mogen worden toegestaan in wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën en met toestemming van de KNVB.

Afmetingen

Het speelveld is rechthoekig en is gemarkeerd met lijnen. Deze lijnen behoren bij de gebieden die ze begrenzen.

De twee lange lijnen heten zijlijnen en de twee korte lijnen heten doellijnen.
Het speelveld is door een middenlijn, die het midden van beide zijden verbindt, verdeeld in twee gelijke helften. Het middelpunt van het speelveld wordt duidelijk aangegeven in het midden van de middenlijn. Hieromheen is een cirkel getrokken met een straal van 3 meter.

Buiten het speelveld mogen op 5 meter afstand van de kwartcirkel, of op 5 meter afstand van het snijpunt van doellijn en zijlijn, loodrecht op de doellijn, lijnen van 8 cm worden aangebracht om er voor te zorgen dat deze afstand door het verdedigende team in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop.

De lengte van de zijlijn moet groter zijn dan de lengte van de doellijn. Alle lijnen moeten bij voorkeur maximaal 8 cm breed zijn (minimaal 5 cm is toegestaan).

Lengte (zijlijn): minimaal 25 meter en maximaal 42 meter
Breedte (doellijn) minimaal 16 meter en maximaal 25 meter

Internationale wedstrijden

Lengte (zijlijn) minimaal 38 meter en maximaal 42 meter
Breedte (doellijn) minimaal 20 meter en maximaal 25 meter

Toelichting

Rondom het speelveld dient bij voorkeur een obstakel vrije uitloopruimte van 2 meter met een minimum van 1 meter te worden aangehouden.

Het strafschopgebied

Aan de beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een strafschopgebied aangegeven:
Loodrecht op elke doellijn moet een cirkelboog getrokken worden op een afstand van 6 meter van de binnenkant van elke doelpaal en met een straal van 6 meter. Het bovenste deel van deze cirkelboog moet een lijn van 3 meter zijn, die evenwijdig loopt aan de doellijn. Het gebied, dat begrensd wordt door deze lijn heet het strafschopgebied.

Het strafschoppunt

In elk strafschopgebied is een strafschoppunt aangebracht op een afstand van 6 meter vanaf het midden van de doellijn en even ver vanaf beide doelpalen. Dit punt heet het strafschoppunt.

Het hoekschopgebied

Binnen het speelveld mag een kwartcirkel worden aangebracht met een straal van 25 cm, gemeten vanaf de vier snijpunten van doellijn en zijlijn. Bij internationale wedstrijden is dit dwingend voorgeschreven.

De doelen

Op het midden van elke doellijn moet een doel zijn geplaatst. Het doel bestaat uit twee loodrecht staande palen, elk op een gelijke afstand van het snijpunt van zijlijn en doellijn, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een horizontale doellat. De afstand tussen de palen is 3 meter en de afstand van de onderkant van de doellat tot de grond is 2 meter. Beide doelpalen en de doellat moeten zijn gemaakt van hout, metaal of ander goedgekeurd materiaal. Zij mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen gevaar opleveren voor de spelers.
Beide doelpalen en de doellat moeten 8 cm breed en dik zijn. De doellijnen moeten dezelfde breedte hebben als de doelpalen en de doellat.

Achter de doelpalen en de doellat worden netten vastgemaakt. Stangen of andere bruikbare ondersteuning dienen als steun voor het onderste gedeelte. Deze stangen mogen de doelverdediger niet hinderen. De doelen mogen verplaatsbaar zijn, maar moeten tijdens de wedstrijd deugdelijk aan de speelvloer zijn verankerd.

De doelen moeten in kleur afwijken van de kleur van de speelvloer.

De wisselzones

De wisselzones worden aangegeven op de zijlijn voor de bank (en) van de wisselspelers waar de wissels plaatsvinden zoals vermeld in regel 3.

  • Zij zijn aangebracht voor de instructiezone en hebben een lengte van 5 meter. Zij worden gemarkeerd door lijnen aan het einde. Deze lijnen zijn 80 cm lang (40 cm binnen en 40 cm buiten het speelveld) en zijn 8 cm breed.
  • De ruimte voor de tafel van de secretaris alsmede 5 meter aan weerszijde van de middenlijn dient obstakel vrij te zijn.

De wisselzone is aangebracht op die helft van het speelhelft van het team dat deze helft verdedigt.

Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters

Kunstmatig speelveld

Het spelen op een kunstmatig speelveld is niet toegestaan in wedstrijden tussen vertegenwoordigende teams van de bij de FIFA aangesloten bonden of in internationale clubwedstrijden.

Afbakening

  • Het is niet toegestaan om het speelveld af te bakenen met onderbroken lijnen.
  • De lijnen behoren tot de gebieden die zij afbakenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bal pas uit het spel is als deze geheel en al over de doel-/zijlijn is gegaan. Zo is een doelpunt pas gemaakt als de bal geheel en al de achterzijde van de doellijn tussen de palen is gepasseerd.

De scheidsrechter moet vroegtijdig, dan wel kort voor aanvang van de wedstrijd en voor het begin van de tweede helft, controleren of de doelen voldoen aan het gestelde in Regel 1.

Het speelveld

De vloer moet gelijkmatig en vlak zijn. De KNVB bepaalt welke type speelvloer voldoet aan de door haar gestelde criteria.

Alleen de lijnen aangegeven in Regel 1 mogen worden aangebracht op de speelvloer.

Wanneer een speler onrechtmatige markeringen aanbrengt op de speelvloer moet hem een tijdstraf van twee minuten worden opgelegd door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. Wanneer de scheidsrechter dit opmerkt terwijl de bal in het spel is, moet hij het spel onderbreken, tenzij de voordeelregel kan worden toegepast. Als hij het spel onderbreekt, moet het spel worden hervat met een indirecte vrije schop te nemen door het andere team vanaf de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 - Plaats van de Vrije Schop).

Doelen

Indien de doellat uit positie is geraakt of breekt, moet het spel worden onderbroken totdat de doellat is hersteld of in de oorspronkelijke positie is teruggebracht. Indien herstel niet mogelijk is, moet de wedstrijd worden beëindigd.
Het gebruik van een touw om de doellat te vervangen is niet toegestaan.

Indien de doellat kan worden hersteld, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij dit gebeurde binnen het  strafschopgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Commerciële reclame op de speelvloer

Als de competitiereglementen dit toestaan, is reclame op de speelvloer toegestaan. Het mag niet verwarrend zijn voor de scheidsrechter of de secretaris.

Regel 2 De bal
Regel 3 Het aantal spelers
Regel 4 De uitrusting van de spelers
Regel 5 De scheidsrechter
Regel 6 De secretaris / assistent-scheidsrechters
Regel 7 De duur van de wedstrijd
Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel
Regel 9 De bal in en uit het spel
Regel 10 Hoe er wordt gescoord
Regel 11 Buitenspel
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Regel 13 De vrije schoppen
Regel 14 De strafschop
Regel 15 De intrap
Regel 16 De doelworp
Regel 17 De hoekschop
Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
De strafschoppenserie
Scheidsrechterssignalen
Colofon KNVB
Scroll To Top